อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 

 

 

อาจารย ดร. นิภา  ชุมสุวรรณ์

ประธานหลักสูตรรังสีเทคนิค มอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์สมบัติ  ลีลาเกียรติไพบูลย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์นัที  อินา

ประธานหลักสูตรรังสีเทคนิค มอ

 อาจารย์จิตรชญา  สุวรรณรักษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 

 

 

อาจารย์จงวัฒน์  ชีวกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์วาสินี   เที่ยงสุข

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์เสาวภาคย์ ย้อยแก้ว

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 

อาจารย์ฉัตรสุดา ส่งแสง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.สุภลักษณ์ คำเรือง มาร์แชลล์

        อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

   

บุคลากรในหลักสูตร

 

 

 

 

 

นักวิชาการศึกษา

นางสาอารียา อนุสาร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

 

 

 

 

Related Articles

Information

ผู้ประสานงาน : คุณอารียา อนุสาร

หลักสูตรรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ชั้น 2 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7445-1529  หรือ หมายเลขภายใน 1529

สถิติการผู้เข้าชม

Thailand 62.0% Thailand
United States 25.4% United States
unknown 7.6% unknown
Canada 2.5% Canada

Total:

19

Countries
004594
Today: 3
This Week: 78
This Month: 12