สมัครลงทะเบียน

  • Onsite (Early Bird)   4,000 บาท  (ภายในวันที่  31 มกราคม  2566)
  • Onsite (Regular) 4,500 บาท ( ตั้งแต่วันที่ 1   กุมภาพันธ์  2566) คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง = 10 หน่วยคะแนน**

**ขอสงวนสิทธิ์ผู้ประสงค์ลงทะเบียนหน้างาน ท่านจะไม่ได้รับใบเสร็จหน้างานแต่จะได้รับภายหลังงานไม่เกิน 2 สัปดาห์**

สมัครลงทะเบียนที่นี่

Related Articles

Information

ผู้ประสานงาน : คุณอารียา อนุสาร

หลักสูตรรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ชั้น 2 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7445-1529  หรือ หมายเลขภายใน 1529

สถิติการผู้เข้าชม

Thailand 64.5% Thailand
United States 24.7% United States
unknown 6.4% unknown
Canada 2.2% Canada

Total:

13

Countries
002657
Today: 29
This Week: 29
This Month: 273