ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 3

ประชาสัมพันธ์ 
วันที่ 7-9 มีนาคม 2566 พบกันที่ โรงแรม Grand fortune จ.นครศรีธรรมราช
การประชุมวิชาการ และนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 3 (RT&Innovation: From Routine to Professional#3)
พร้อมเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ
 

Related Articles

Information

ผู้ประสานงาน : คุณอารียา อนุสาร

หลักสูตรรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ชั้น 2 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7445-1529  หรือ หมายเลขภายใน 1529

สถิติการผู้เข้าชม

Thailand 64.5% Thailand
United States 24.6% United States
unknown 6.4% unknown
Canada 2.2% Canada

Total:

13

Countries
002660
Today: 32
This Week: 32
This Month: 276