รายละเอียดของหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตรรังสีเทคนิค

หนังสือประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช

หนังสือประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 3  จ.นครศรีธรรมราช

For google 

สมัครลงทะเบียน

 • Onsite (Early Bird)   4,000 บาท  (ภายในวันที่  31 มกราคม  2566)
 • Onsite (Regular) 4,500 บาท ( ตั้งแต่วันที่ 1   กุมภาพันธ์  2566) คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง = 10 หน่วยคะแนน**

**ขอสงวนสิทธิ์ผู้ประสงค์ลงทะเบียนหน้างาน ท่านจะไม่ได้รับใบเสร็จหน้างานแต่จะได้รับภายหลังงานไม่เกิน 2 สัปดาห์**

สมัครลงทะเบียนที่นี่

Abstract

บทคัดย่อ/Abstract

  Abstract  
  Deadline of submission ตัวอย่าง Templates
Abstract 24 กุมภาพันธ์ 2566

Abstract Template ภาษาไทย

Abstract Template อังกฤษ

 
         รางวัลสำหรับการประกวดผลงาน
 • รางวัลสำหรับประกวดผลงาน รางวัลที่ 1 oral 5,000 poster 3,000
 • รางวัลสำหรับประกวดผลงาน รางวัลที่ 2 oral 3,000 poster 2,000
 • รางวัลสำหรับประกวดผลงาน รางวัลที่ 3 oral 2,000 poster 1,000
   
   
   
  ----------------------------------------------------------------
          การส่งผลงาน
ส่งข้อมูลได้ตั้งแต่ลงทะเบียนได้ที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(อ.จงวัฒน์  ชีวกุล)
หรือสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์074-451-529 ในเวลาทำการ
**ส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 24 ก.พ. 66**

Information

ผู้ประสานงาน : คุณอารียา อนุสาร

หลักสูตรรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ชั้น 2 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7445-1529  หรือ หมายเลขภายใน 1529

สถิติการผู้เข้าชม

Thailand 64.5% Thailand
United States 24.6% United States
unknown 6.4% unknown
Canada 2.2% Canada

Total:

13

Countries
002660
Today: 32
This Week: 32
This Month: 276